Welcome

 
 

MISC LYRICS - Dök Zülfünü

[Misc Lyrics]

[Dök Zülfünü]


Dök Zülfünü

Dök Zülfünü Meydana Gel
Dök Zülfünü Meydana Gel,
Sür atInI ferzana gel,
Al daireni hengâma gel.

Bülbül senin gül$en senin, yaaaarrr
Yar amman amman.
A$IkInIm âhir zeman,
Dil muntazIr te$rifine, gel amman amman.

Verdin cevap ünvân ile.
YaktIn sinem sûzan ile.
Mü$taâk sana bin cân ile.

Bülbül senin gül$en senin, yaaaarrr
Yar amman amman.
A$IkInIm âhir zeman,
Dil muntazIr te$rifine, gel amman amman.

 

[Misc Lyrics]