Welcome

 

MISC LYRICS - Dönülmez Aksamin Ufkundayiz

[Misc Lyrics]

[Dönülmez Aksamin Ufkundayiz ]


Dönülmez Ak$amIn UfkundayIz

Dönülmez ak$amIn ufkundayIz, vakit çok geç.
Bu son fasIldIr ey ömrüm, nasIl geçersen geç.

Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz, böyle bir teselliyle.

Geni$ kanatlarI bo$lukta simsiyah açIlan,
Ve arkasInda güne$ dogmayan büyük kapIdan
Geçince ba$layacak bitmeyen sükûnlu gece
Guruba kar$I bu son bahçelerde keyfince ah...

Ya a$k içinde harab ol, ya zevk içinde gönül
Ya lâle açmalIdIr gögsümüzde
Yâhût gül

Dönülmez ak$amIn ufkundayIz, vakit çok geç.

 

[Misc Lyrics]