Welcome

 
 

MISC LYRICS - Yildizlarin Altinda

[Misc Lyrics]

[Yildizlarin Altinda]


YIldIzlarIn AltInda

Benim gönlüm sarho$tur...
YIldIzlarIn altInda.
Sevi$mek ah ne ho$tur...
YIldIzlarIn altInda.
Yanmam gönül yansa da.
Ecel beni alsa da.
Gözlerim kapansa da
YIldIzlarIn altInda...

Mavi nûrdan bir Irmak,
gölgede bir salIncak...
Bir de ikimiz kalsak...
YIldIzlarIn altInda.
Yanmam gönül yansa da.
Ecel beni alsa da.
Gözlerim kapansa da
YIldIzlarIn altInda...
Geceler beyaz olur...
YIldIzlarIn altInda.
CakIllar elmas olur...
YIldIzlarIn altInda.
Yanmam gönül yansa da.
Ecel beni alsa da.
Gözlerim kapansa da
YIldIzlarIn altInda...

[TOP]

[Misc Lyrics]