Welcome

 

TURKISH LYRICS - Aysegül Aldinç

[Turkish Lyrics]

[Hadi Söyle] [Ask Denen Illet] [Alev Alev]

Aysegül Aldinç
------


HADI SOYLE

Olan oldu deli gönül sabret

Onu benden ayýrdýlar affet
Savuruyor dayanýlmaz hasret
Acýsý çýkar bir yerlerden
 
Bize neler oldu
Niye düþtük bu hallere
Bu yaþanan yalan mýydý
 
Söyle hadi söyle
Bu kadar kolay mý böyle
Durma hadi söyle
Bu aþk deðil de ne


ASK DENEN ILLET
Yakaladý aþk beni de baðladý

Gözümün o yaþýna bile bakmadý
Yapamadým onsuz da olmadý
Elim kolum öylesine baðlý
 
Sen hiç oldun mu
Bu duruma düþtün mü
Benim gibi sevdin mi
Bir dene
 
Ölüp ölüp dirildin mi
Yaðmurlarda gezdin mi
Seviyorum dedin mi
Bir kere
 
Aþk denen þu illet
Hep peþinde millet
Vallahi de zillet
Gel de idare et


ALEV ALEV

Sen benim yaðmurum

Güneþim ah! ateþimdin
Bir anda deðiþti hislerim
Korkuyorum çok
 
Eyvah!
Olanlar oldu bak
Beklenmeyen bu aþk
Kanýma girdi ah!
 
Ah! eyvah
Olanlar oldu ah!
Ýçimde kaldý aþk!
Yakýyor ne varsa
 
Yanar yanar yanar içim
Alev alev alev
Yine de seninim ben
Döner döner baþým
Deli dolu gönül
Yine de onu ister
 
Bu kaçýncý fýrtýna
Olmaz olsun
Aþksýz olmaz mý dünya

[TOP]

[Turkish Lyrics]