Welcome

 

TURKISH LYRICS - Af

[Turkish Lyrics]

[Af Çikiyor] [Yok Ol] [Varim Herseye] [Tas Gibi] [Sira Bana mi Geldi] [Nice Bin Yil Sonraya] [Macera] [Kizanciklar Uyuyunca] [Allah Versin]

AF ÇIKIYOR

Bir yar yüzünden istemeden müebbetimden ben

Of Allahým of ne zaman biter benim çilem
Yanarým sana içimden kimselere birþey diyemem
Hasretin tüter duman duman
Nede olsa ayrýlýk yaman
 
Sararým belki sabýrla
Belkide durmaz kanar yaram
Sevgilim sýra sende bekle
Bu aþka en iyi ilaç zaman
 
Yüreðim hakim hala sen yine suçlu
Dolmadý daha gönül borcun
Saatler gardiyan elbet biter cezan
Az bekle af çýkýyor dayan

YOK OL

Bana yar olmazsan eðer

Ecele yar olursun
Terk edipte gidersen
Çok arar zor bulursun
 
Geri dön..
Piþman olmazsýn
Geri dön..
Aþký tadarsýn
Geri dön..
 
Piþman olmazsýn zevke doyarsýn
Bir günde bir gün yaþarsýn
Kararýn vazgeçmekse benden
 
Yok ol
Hadi toz ol
Nerden incelirse kopsun
Ne olursa artýk olsun


VARIM HERSEYE

Bu sabah baþka sabah birþeyler oluyor

Ýçimden bir ses diyorki aþk seni bekliyor
Duygularým tetikte gerilmiþ bir yay gibi
Güneþte bugün benimle aðlarken gülüyor
 
Hadi gel deli hadi çal beni
Hadi içir bana þerbetini
Ölümsüz olsun kuralsýz olsun
Nasýlsa ödenir bedeli
 
Seninle varým herþeye
Kaygýlar bizi yenermi
Dal derinlere sal ümitleri
Al aþkýn lezzetini


TAS GIBI

Yerden yere vursan incitsen beni

Sen hala düþlerde hala diri
Bedenim isyanlarda
Arzular beni yendi
Köle olmuþ duygular
Bu fena hoþuma gitti yar
 
Gelsen sere serpe bir sarsan beni
Alsan eritsen bitirsen beni
Bedenim isyanlarda
Arzular beni yendi
Köle olmuþ duygular
 
Bu fena hoþuma gitti yar
Bedenim isyanlarda
Arzular beni yendi
Seni yaþamak yanýma kar
 
Ölmek var dönmek yok
Sevmek varya durmak yok
Sensiz hiç sonrasý yok
 
Taþ gibi taþ gibi taþ gibisin
Sen beni varya mahvettin
Taþ gibi taþ gibi taþ gibisin
Sen beni varya kahrettin
 
SIRA BANA MI GELDI

Kaç gündür yalnýz eller
Kaç gündür suskun diller
Boþ odalar resimler
Hiçmi sýzlamadý kalbin
 
Ne bir hoþ sohbet
Ne bir davet
Yalvarýrým gülümsen gülümsen yardým et
Allahým bari sen bari sen yardým et
 
Sýra bana mý geldi
Sýra bana mý geldi
Bir yudum zevk için
Aþk dizemi geldi


NICE BIN YIL SONRAYA


Bom boþ sokaklarda bir baþýma yürüyorum nerdesin

Loþ ýþýklý bir caddede bir bankta
Oturuyorum keder hüzün ve ben
Þimdi ben sensiz ne yaparým söyle
 
Sen gidince mahsun oldum
Sonbahardaki yaprak oldum
Dönki güller tekrar açsýn
Aþk dirilsin umutlara yol ver gel
 
Nice bin yýl sonraya
Dipdiri kalmak için
Aþmak bütün zamanlarý
Seninle dolu dizgin

MACERA


Sayfalarca seni seviyorum yazmak
Fayda etmiyor duymuyorum sesimi
Hasret kadar soðuk sensizlik
Gündüzler geçmiyor
Akþam olmuyor
Seviþmeler yetmiyor bu gece
 
Doya doya doyasýya saramadým deðme yanar için
Yanlýþ seçim
Bu ne zor veda
Sana bana kýyasýya zulüm olur
Bu gidiþin kör hata
Ýnsafsýzlýk macera

KIZANCIKLAR UYUYUNCA

Yaradanýn boþ vaktine gelmiþ deli yosma
Eli iþte gözü oynaþta seni zilli
Elime geçirsem mest etsem ah kýz seni
Yoluma çýkarsan affetmem yakarým seni
 
Anan babanla yatýnca kýzancýklar uyuyunca
Aç kapýný al koynuna
Doya doya seviþelim olümüm elinden olsun
Kurban olayým ben sana


ALLAH VERSIN

Su dünyanýn vay haline

Vah þu dünyanýn düzenine
Herkes dilsiz kör saðýr sessiz
Herkes düþmüþ can derdine
 
Gelde kahpe gidiþlere
Isyan etme be kardeþim
Gelde namert gönüllere
Isyan etme be kardeþim
 
Ýyisimi vur kadehlere
Hadi vurda göm kederleri
Sevmeyi bilmeyenlere
Allah versin be dersini

[TOP]

[Turkish Lyrics]