Welcome

 

TURKISH LYRICS - Ajda Pekkan

[Turkish Lyrics]

[Eglen Güzelim]

EGLEN GUZELIM

Düsün düsün asamiyorum engelleri
Varamiyorum yanina çarelerin
Yýkýl duvar göremiyorum enginleri
Gidemiyorum býrakýp uzaklara
Bir aðlarým bir gülerim
Sanma senden vazgeçerim
Alisamam inan yokluðuna
Eðlen güzelim gününü gün et
Ben vazgeçmiþken eðlen
Karalarý ben baðlarým
Sende vakit çok erken

Söz-Müzik: Metin Özülkü


[Turkish Lyrics]