Welcome

 

TURKISH LYRICS - Askin

[Turkish Lyrics]

[Allah Sahit] [Kara Çiçegim] [Hiç Ummazdim] [Bir Benim Ol]

Askin Nur Yengi
Haberci

ALLAH SAHIT

Yine o gitmeler sonrasýný ben bilirim
Ne yarýn ne de dünler acýmý eskitmediler
Bir caným var al senin olsun
Bin ahým var yüreðin duysun
Allah þahit yandým aþkýna
Allah þahit yýllarýma
Yüreði sürmelim sürmelim sana
Aðlasam inlesem ne fayda


KARA CICEGIM

Her dokunus bir ates ellerimde
Ask acinin solugu yuregimde
Sen baska seyler soyle
Duslerim bana kalsin
Ah gitti giden yazik
Ardinda iz birakip
Kara cicegim
Yasamadigim ciril ciplak duygularim
Kara cicegim
Yok olup giden sevda baharlarim
Kara cicegim
Gun yuzume degmedi senelerce
Yol vaktidir duserim huzunlere
Sen baska seyler soyle
Duslerim bana kalsin
Ah gitti giden yazik
Ardinda iz birakip


HIC UMMAZDIM

Seni yIllarca
Ellerin üstünde tuttum da ne oldu?
Unuttun beni sonunda
Beni amansIz, beni zamansIz
AyrIlIklara ittin, terkedip gittin beni
Beni amansIz, beni zamansIz
AyrIlIklara ittin, terkedip gittin beni
Bilseydim, sana böyle davranmazdIm yar...
$a$IrdIm, bunu senden Hiç mmazdIm yar...
Bilseydim, sana böyle davranmazdIm yar...
$a$IrdIm, bunu senden Hiç mmazdIm yar...
Sana ne yaptIm?
Ne kötülük gördün ki benden
Söyle neden, neden yaktIn böyle?
Beni amansIz, beni zamansIz
AyrIlIklara ittin, terkedip gittin beni
Beni amansIz, beni zamansIz
AyrIlIklara ittin, terkedip gittin beni
Bilseydim, sana böyle davranmazdIm yar...
$a$IrdIm, bunu senden Hiç mmazdIm yar...
Bilseydim, sana böyle davranmazdIm yar...
$a$IrdIm, bunu senden Hiç mmazdIm yar...
Bilseydim, sana böyle davranmazdIm yar...
$a$IrdIm, bunu senden Hiç mmazdIm yar...
Bilseydim, sana böyle davranmazdIm yar...
$a$IrdIm, bunu senden Hiç mmazdIm yar...


BIR BENIM OL

Ah deli gönlüm ne aþklar gördün
Ayný gözler ayný yüzler silinmez izler
Dayanýlmaz terkediþler acýtýr sözler

Ah deli gönlüm ne aþklar gördün
Ayný gözler ayný yüzler silinmez izler
Vazgeçilmez seviþmelerden bir dokun yeter

Yar yüreðim yoluna periþan
Bir benim ol beni öp bir beni sahiplen
Bir beni sev ikimiz bir beden

[TOP]

[Turkish Lyrics]