Welcome

 

TURKISH LYRICS - Aysen

[Turkish Lyrics]

[Uzaktan Geldim] [Nerdesin] [Asigim Hala]

Aysen
Uzaktan Geldim

Uzaktan Geldim

Bir sabah gün doðarken
Yola çýktým
Her günahý her cezayý
Göze aldým
Hiç düter miydim yollara
O yollarýn sonunda
Seninle olmak
Olmasa sevmek olmasa
Uzaktan geldim
Kapýný aç beni yorma
Senin için savat verdim
Bana karþý koyma
Uzaktan geldim
Daha fazla soru sorma
Kaderimle savat verdim
Bana karþý koyma
Uzaktan geldim

 

Aysen
Uzaktan Geldim

Nerdesin

Her þey boþ bir rüya mýydý
Yoksa hepsi yalan mýydý
Sende gittin herkes gibi
Sevmedin benim gibi demek ki
Tam da aþka inanmýþtým
Uykulardan uyanmýþtým
Sen çeldin benim aklýmý
Böyle kaybolmak var mýydý
Var mýydý böyle kaçmak nerdesin
Var mýydý yoldan çýkmak nerdesin
Bir gün uzakta olsam özlerdin
Böyle mi oldu simdi nerdesin
Var mýydý böyle kaçmak nerdesin
Var mýydý yoldan çýkmak nerdesin
Uçtun gittin bilinmez bir yerdesin
Biz el mi olduk simdi nerdesin


ASIGIM HALA

Yenildik bitti her þey

Anýlar kaldý dilimde
Acýlar gizli içimde
Sana unuttu seni deselerde
Gerçeði bilmezler onlar
Duyamazlar yüreðim aðlarken ah
Böyle mutluyum zannetme
Dudaðýmdaki o gülüþ yalan
Yalan dünya sen yoksan
Sen kimseye inanma
Hala yalnýzým ben
Her duyduðuna aldanma
Kimseye inanma
Görseydin anlardýn
Hala aþýðým sana
Alýþamam yapamam kimseyle
Gönlüm seninle hala
Seni bir daha görmesemde

[TOP]

[Turkish Lyrics]