Welcome

 

TURKISH LYRICS - Burak Kut

[Turkish Lyrics]

[Benimle Oynama]

Burak Kut
---------

BENIMLE OYNAMA

Yalnýzlýklardan yoruldum usandým

Sensiz gecelerden sýkýldým bunaldým
Sýmsýký saran ateþi gözledim
O sýmsýcak bakan gözleri özledim
 
Tutuþur anýlar uykusuzluðumda
Yetiþir sevdalar umutsuzluðumda
Bin korku sarar senin yokluðunda
Yangýnlar çýkar susuzluðumda.
 
Aþkýna yürüyen sesimi duyuyorsun
Gittikçe büyüyen dert oluyorsun
Sana söylüyorum farkýndamýsýn ama
Seni seviyorum ah biliyorsun
 
Benimle oynama
Söyledim sana
Þansýmý zorlama
Uðurlar olsun

[TOP]

[Turkish Lyrics]