Welcome

 

TURKISH LYRICS - Deniz Arcak

[Turkish Lyrics]

[Ha Bugun Ha Yarin] [Eller Aglatir]

Deniz Arcak
---------

HA BUGUN HA YARIN

Sana doymadan güz vakti

Bir haber var kuþlardan
Göçecekler fýrtýna kopmadan
 
Beni burda bir baþýma
Anýlarla resimlerle
Koyacaklar gözyaþýma bakmadan
Gitme gitme diye yansam
Yine dinlemez beni durmaz hiç zaman
 
Ha bugün ha yarýn ya da sonra
Kopacak bir fýrtýna sorma
Esecek atacak seni yerlere bir sabah
Tüm aþklarým gibi
Ha bugün ha yarýn ya da sonra
Kopacak bir fýrtýna sorma
Geçecek þu zaman bitecek tüm sevgiler
Tüm aþklarým gibi


ELLER AGLATIR

Geceler hain düþman

Peþimde yalnýzlýðým
Sarýldým yokluðuna
Çaresiz karanlýða
Nefretim yalan
Unuttuðum yalan
Seni aldatmadým inan
Hiç yoktun yanýmda
Dostlarým düþman
Yalnýzým inan
Sensizim yaðmurda
Hiç yoktun yanýmda
Ah eller aldatýr
Aþklar yorulur inan
Unutur seni eller birtanem

[TOP]

[Turkish Lyrics]