Welcome

 

TURKISH LYRICS - Dogus

[Turkish Lyrics]

[Gamsiz]

Gamsýz

Ýlk defa inanýr oldum aþka
Oda bana darbesini vurdu
Bak þimdi yarým kaldým yine
Bilemem belkide o böyle mutlu

Gamsýz vicdansýz
Ben sensiz ne yaparým þimdi söyle
Beni acýlarla
Baþbaþa býraktýn neden

Neden neden ben sana ne yapmýþtým
Tek suçum seni çýlgýnca sevmekti

 

[Turkish Lyrics]