Welcome

 

TURKISH LYRICS - Deniz Seki

[Turkish Lyrics]

[Ahmet]

Deniz Seki
---------

AHMET

Bekle dedin kaç sene oldu
Okuldan ayrýlalý

Herbirimiz bir baþka yöne
Baþka hayat savrulalý
 
Bize nikah düþüyor çaresi yok
Bir düþün girdiðin günahlarý
Hüdaya havale ederim bak
Ya gel geri alayým ahlarý
 
Çoluða çocuða karýþtý be bak
Kardeþimin bile yaþýtlarý
Ya gel iþte babamdan beni al
Denedin ya bütün çeþitleri
 
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuþ uçtu uçacak Ahmet
Aklýný baþýna devþir anacýðým
Baþkasý kapacak Ahmet
 
Elalem pýrlanta mý
Hint kumaþý mý ne
Bizde daha iyisi var var
 
Bu gidiþin sonu yok
Evlenelimde
Bir yastýkda ay ay

[TOP]

[Turkish Lyrics]