Welcome

 

TURKISH LYRICS - Ege

[Turkish Lyrics]

[Izmir] [Inanma] [Ayrilik]

Ege
---------

IZMIR

Sýcaklýðýn sinmiþ bir kere

Soluðundan kalbime
Yalnýzlýðýmý silmiþsin
Gözlerim deðmiþ heryerine
Ne kadar büyüsem de küçüðüm elinde
Anam babam yarim Ýzmir
Senden uzak bu memlekette
Aklým hep sende caným Ýzmir
Olmuyor Ýzmir geçmiyor Ýzmir
Yakýyor sevdan sönmüyor Ýzmir
Ne havana ne kýzýna
Güvenilmez ey Ýzmir
Gönül verdim bir güzeline
Bak ne haldeyim gavur Ýzmir


INANMA

Yolun açýk olsun

Diyorsun bana
Mektubunda yazmýþsýn
Nedir sendeki hal
Neler söylersin yar
Aþkýmýzda gözmü var
 
Ýnanma yalan dolana
Aldanma eller sözüne
Aþkýmýza göz koydular
Beni böyle býrakma
 
Yeter yaptýðýn bu naz
Bana da acý biraz
Bu aþký biz yaþadýk
El sözüyle bozulmaz

AYRILIK

Yine yol göründü yaban ellere

Eþyalarý toplamalý çýkmalý
Þimdi þoseye bir vedayý esirgeme
Dost yok resminden gayrý
Helal olsun emeklerine
Helal et sende hakkýný
 
Giden gelirmi bilinmez
Ten gider can ayrýlmaz
Kaderimiz alnýmýzda
Olacaktan kaçýlmaz
Küs gidemem dert biçemem
Sevdan rehber yol bilmem
Sen yüreðim sen can evim
Sensiz geçen gün bilmem
 
Ne çok düþersen düþ caným
Mühim olana kalkmandýr
Düþmez kalkmaz bir Allah
Dünya bize son haktýr
Bu son günde tek dileðim
Seninle barýþmaktýr
Helal olsun sana sevdam
Helal et sende aþkýný

[TOP]

[Turkish Lyrics]