Welcome

 

TURKISH LYRICS - Levent Yüksel

[Turkish Lyrics]

[Kadinim] [Tuana]

Levent Yüksel
---------


Kadinim

Sana dargýným kýrgýným sana kýzgýným

Haksýzlýk vefasýzlýk bu
Bu herþeyi inkar eden duygu
Ne acý yazýk
Hiç üzülmedin mi düþünmedin mi halimi
Hiç mi sýzlamadý için
Bir tek iz bile yok mu bende
Ne acý yazýk
Kadýným söyle sen mutlu oldun mu
Bu deli adamý unuttun mu
Sevdin mi gerçekten ah seviþtin mi
Söyle onlarý da öptün mü
 
Söz: Sezen Aksu
Müzik: Uzay Heparý


Tuana

 
 
Tuana dallarýna karlar yaðýyor tuana
Ay yüreðine ayaz vurur da
Sen üþürsün oralarda
Uyan artýk uyan
Kara gülüm zaman yok kara gülüm
Mekan yok
Tut asýrlýk umutlarla acýlarla
Tut býrakma peþini hayatýn ateþini gel
Ah akýp gider oyun akýp gider devam
Eder hayat
Ah uyan da gel tuana yüreðim
Kan aðlýyor
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ýþýk sönmeyecek
Ölüm yokki tuana uyan
Þimdi yaþanacak
 
Söz: Sezen Aksu
Müzik: Pacodelucia

[TOP]

[Turkish Lyrics]