Welcome

 

TURKISH LYRICS - Melike Demirag

[Turkish Lyrics]

[Arkadas]

Melike Demirag
---------

ARKADAS

Bir kývýlcým düþer önce, büyür yavaþ yavaþ
Bir bakarsýn volkan olmuþ yanmýþsýn arkadaþ
Dolduramaz boþluðunu ne ana, ne kardaþ
Bu en güzel, bu en sýcak duygudur arkadaþ

Ortak olmak her sevince, her derde, kedere
Ve yürümek ömür boyu, beraberce, elele

Olmasýn hiç o ta içten gülen gözlerde yaþ
Bir gün gelip ayrýlsak bile seninle arkadaþ
 
Evet arkadaþ
Kim olduðumu, ne olduðumu
Nerden gelip nereye gittiðimi sen öðrettin bana
Elimden tutup karanlýktan aydýnlýða sen çýkardýn
Bana yürümeyi öðrettin yeniden
Elele ve daima ileriye
Bir gün birbirimizden ayrý düþsek bile
Biliyorum hiç bir zaman ayrý deðil yollarýmýz
Ve ayný yollarda yürüdükçe
Gün gelir ellerimiz yine dostça birleþir,
Ayrýlsak bile kopamayýz.
 
Olmasýn hiç o ta içten gülen gözlerde yaþ
Bir gün gelip ayrýlsak bile seninle arkadaþ
 
SANAR YURDATAPAN

[TOP]

[Turkish Lyrics]