Welcome

 

TURKISH LYRICS - Niran Ünsal

[Turkish Lyrics]

[Haktan] [Intizar]

Niran Ünsal
---------

Haktan
 
Duy sesimi her yerden duy
Gör yüzümü her yerden gör
Dön sebebi halim baþka
Kalp kýrýk dökük yenik aþka
 
Dön sebebim olma gayrý dön
Dünleri vurda öldür göm
Geçmiþi sildim çoktan
Yar adýn emir gibi haktan
 
O yosun gözlerin düþer gecelerime
Ýlkbahar gelir kokunu verir
Her yaný sarar aþk büyüsü
Sevdiðim gülün dile gelir
 
Gücenmediysen kýrýlmadýysan
Darýlmadýysan dön
Nasip olur da seni bulursam
Hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin
Yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralý
 
Söz: Seda Akay
Müzik: Garo Mafyan


Ýntizar

 
Sakýn bir söz söyleme yüzüme bakma sakýn
Sesini duyan olur sana göz koyan olur
 
Düþmanýmdýr seni kim bulursa yakýn
Annen bile okþasa benim baðrým kan olur
 
Dilerim tanrýdan ki sana açýk kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
 
Kan tükürsün adýný bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
 
Söz: F. Nafiz Çamlýbel
Müzik: Suat Sayýn

[TOP]

[Turkish Lyrics]