Welcome

 

TURKISH LYRICS - Eda Özülkü

[Turkish Lyrics]

[Dalgaci] [Bende Ne Çare]

Eda Özülkü
---------

DALGACI

Demir aldýk hayallerden

Biz aþka güveniyoruz
Dalgalarýmýz güllerden
Baharlara esiyoruz
 
Aklýmýzý kaybettik
Yelkensiz uçuyoruz
Bir deli rüzgar gibi
Dört yönden esiyoruz
 
Dalgacý yine mi dalgýn
Yaklaþtýk gözün aydýn
 
Rüzgar çýktý gönüllerden
Bulutlara eriyoruz
Aþk dolu nanelerden
Türküler üretiyoruz


BENDE NE ÇARE

Bir telaþ var içimde geceler derbeder

Güler yüzlü uykular benim deðil
Gül zamaný gelir belki sancýlar biter
Sensiz olmak anlatýlýr þey deðil
 
Anla beni ne olur
Sana benimle kal desen
Yapma sebebim olur
Gidiyorum caným desen
 
Hem yanýmdasýn bak bir anda yoksun
Sen tamam güzelde bende ne çare
Uzun süren geceler kara nöbetler
Al deli divane senin bu eller
 
Ayrýlýk gelince çifte kumrular ölür
Bu ilk yazým senden ayrý geçmesin
Ver elini bir daha býrakma öyle kal
Yokluðun hiç çekilmiyor nerdesin

[TOP]

[Turkish Lyrics]