Welcome

 

TURKISH LYRICS - Pentagram

[Turkish Lyrics]

[Anatolia]

Pentagram
---------

ANATOLIA

Sonsuz karanlýk bu yaslý günümde

Yad insanoðlu bu durmaz sözünde
Nerden bilinmez bu kin gözlerinde
Yansýr bu korkun sararmýþ yüzümde
 
Halim bilmez derdim sormaz
Zor anýmda sahip çýkmaz
Böyle sansýz mertlik olmaz
Bu ihanet cezasýz kalmaz
 
Anatolia anatolia
Sevgim seninle bu zor günlerinde
Anatolia anatolia
Kalemi kýr cezamý kes ama onurumu geri ver
 
Behey anla derdim bu son çýðlýðýmda
Yorgun bu toprak ölüm çok yakýnda
 
Doðduðun yer bu eski dünya
Doyduðun yer bu yaþlý dünya
Bir gün gelmiþ gülmez olmuþ
Ýsmi artýk anýlmaz olmuþ
 

[TOP]

[Turkish Lyrics]