Welcome

 

TURKISH LYRICS - Reyhan Karaca

[Turkish Lyrics]

[Sevdik Sevdalandik]

Reyhan Karaca
---------

SEVDIK SEVDALANDIK

Yine baþým dönüyor garip hallerde
Neden koþarsýn hala boþ hayallerde
Anladým birþey eksik bulamadým nerde
Sorma hiçbirþey sorma aklým baþka yerlerde
 
Adýmýz çýkmýþsa elalemin dilinde
Eski bir hikaye bu kimin umrunda
Sarýlmýþýz biz bize keyfimiz yerinde
Dünya dursa bile kimin umrunda
 
Sevdik sevdalandýk
Kör düðümle baðlandýk
Böyle ayrý gayrý olmaz olmaz
Duysa alem duysa
Dert etme derdin buysa
Böyle ayrý gayrý dayanamam olmaz
 

 

[Turkish Lyrics]