Welcome

 

TURKISH LYRICS - Sahsenem

[Turkish Lyrics]

[Büyü]

Sahsenem
---------

BÜYÜ

Ask yalancýktan var olmaz derler

Öyle bir gecede avunmaz derler
Hani bir bakýþ ah o bakýþ varsa
Hani her zaman seni hýrpalarsa
 
Ayrýlýk saati gelip çattýðýnda
Gönlünde sýcacýk birþeyler kalýrsa
Ýþte ben seninle bu duyguyu yaþadým
Ne olursa olsun benim ol istedim
 
Nerden çýktýn karþýma
Büyü mü yaptýn söyle bana
Eller dinmez fýrtýna
Canýmý yaktýn anlasana
 
Ah sevdiðim içime doðdun bir çýrpýda
Yalnýzlýk kor alevken
Kanýma girdin yar ol bana
 
Aþk acý çekmek üzülmek derler
Sancýsý durmaz hep yanar derler
Hani bir öpüþ ah o öpüþ varsa
Hani her zaman seni hýrpalarsa
 
Ayrýlýk saati gelip çattýðýnda
Birlikte yaþanan heyecanlar oysa
Ýþte ben seninle bu duyguyu yaþadým
Ne olursa olsun benim ol istedim
 

[TOP]

[Turkish Lyrics]