Welcome

 

TURKISH LYRICS - Soner Arica

[Turkish Lyrics]

[Yüregime Ektim Seni] [Beni Birakma] [Bu mu Sevda] [Yasiyorum] [Yalvarma] [Oyun Bitti] [Kapini Çalan Benim] [Gözbebegimsin]

Soner Arica
---------

YÜREGIME EKTIM SENI

Bardaglmdaki çay gibi

Yudum yudum içtim seni
Slgaramda duman gibi
Cigerime çektim seni
Oysaki sen yoktun yanlmda
Tomurcuk oldun sen dallmda
Düsündümde ben en sonunda
Hayal edip öptüm seni
Yüregime ektim seni
Öyle çok özlemisim
öyle çok beklemisimki
Benligime kattlm seni
 
Soz : Murat Karaycloglu
Muzik : Mustafa Budan


BENI BIRAKMA

Beni blrakma

Git hadi git cigerim yanlyor
Son gece bu beni sevsen ne olur
Kim soracak beni kim sevecek
Dur dokunma yüregim yanlyor
Sevme beni sevdalardan
Vurgunlar yedim
Bana çok gördügun askl
Sen ellere ver
Terkedilisim ilk degil
Allslr gönlüm
Sevilmeden sevmek var ya
O daha beter
Hadi beni öldür beni unut
Hadi beni göm yalnlzllga
Hadi bana hepsi yalan de
Beni blrak ma
 
Soz : Soner Arlca
Müzik: Salih Duman


BU MU SEVDA

Olmadlgln her yer gurbet

Gelmedigin evim zindan
Yataglm tastan soguk
Dayanamaz insan buna
Tükenecek neyim kaldl
Uykularlm çoktan bitti
Yetmiyor akllm çözmeye
Bu mu sevda dedikleri
Bu mu sevda bu nasll ask
Bu hasret bana belki ne tuzak
Ölümü bile göze aldlm
Geliyorum sana çlrllçlplak
Beni de al sen nerdeysen
Nefes almak bana sensiz
Ölümü bile göze aldlm
Geliyorum sana çlrllçlplak
Utanlrlm söyleyemem
Yasadlglm yalnlzllgl
Kelimeler yetmiyorki
Bu mu sevda dedikleri
Paylaslrlm Yoklugunu
Gecenin sessizligiyle
Yetmiyor yalnlz hayaller
Bu mu sevda dedikleri
 
Soz : Soner Arlca
Müzik : Soner Arlca, Sezgin GezginYASIYORUM

Uzaklarl aslp geldim yüzerim engine

Kaygllanma bos yere hedefim sende
Geç olsun güc olmasln asklmlz sevgilim
Dönmem yolumdan asla sanadlr seferim
Deli deli olmaya
Söz verip kaçmaya
Astan korkmaya
Hiç gerek yok
Yok yere üzülme yok yere
Çok kere yasarlm çok kere
Kendini yaklnda ara beni
Serüvenim sürecek bitmedi
Yaslyorum asklm hiç ölmedi

Soz : Soner Arlca
Müzik : Sezgin Gezgin


YALVARMA

Sen beni bana blrak

Zaten hiç yoktun
Simdi sen de uzaga
Yolculuk basllyor
Kendine göre yasa
Kendine göre bir es bul sen
Simdi ben gidiyorum
Gidiyorum hosçakal
Tarifsiz acllarlm var elbet
Elbet olacak
Belki evet kaçlyorum
Büyük engeller asarak
Yalvarma sana dönemem
Sen yazdln bak sonumuzu
Pismanllk fayda etmez
Sen bozdun bak bu oyunu
Gidiyorum eski dostum

Soz : Soner Arlca
Müzik : Deneb Pinjo
 OYUN BITTI

Yeter artlk bu son veda

Oyun bitti öyle bakma
Giden gitti sorma içimnden
Nasll yansln bu yürek yeniden
Gücüm yokki bastan denesem
Sen istedin böyle bitmesini
Gölgesi düstü bak ihanetin
Kör oldu gözleri hislerimin
Simdi senden intikam aliyor

Soz: Soner Arlca
Duzenleme : Sezgin Gezgin

 
KAPINI ÇALAN BENIM

Bu kadar kolay degil

Böyle bitmez asklar
Ellerin hasretinden böyle terkedilmez
Bu yanlls benim degil
Aska gögüs gerdim
Gidecek yerim olsaydl giderdim
Kaplnl aç ne olur
Kaplnl çalan benim
Eller ne oldu dert oldu
Gururum kirlendi
Kem gözden kem dilden
Sebebim olanlar bayramlar etsinler
Yetmedi sevismeler
Yetmedi öpüsmeler
Ruhum huzur bulur
Yanlmda ol yeter

Soz : Soner Arlca
Müzik : Sezgin Gezgin
 
GÖZBEBEGIMSIN

inat etme teslim oldum

Gözlerim yine yolunu gözlüyor
Tutsak ettigin sevgi hislerim
Can baklsllm beraat istiyor
Gülmenin kuru slklslnca
Kursun oldun yandim
Cenneti gördüm gözlerinde
I an için öldüm sandlm
Gözbebegimsin yürek atesimsin
Naz etme gel bana sar beni yarim
Gidersen olmaz ölürüm billah
Seviyorum iste tek sahidim Allah
Yazlk etme saskln oldum
Ellerim yine elini düslüyor
Sancl sardlgln gönül baglarim
Çözülüp sana uçmak istiyor

Soz - Müzik : Soner Arlca, Sezgin Ezgin
 

[TOP]

[Turkish Lyrics]