Welcome

 
 

TURKISH LYRICS - Sebnem Ferah

[Turkish Lyrics]

[Bu Ask Fazla Sana] [Yagmurlar] [Birak Kadinin Olayim] [Dinle]

Sebnem Ferah
---------

Bu Ask Fazla Sana
 
Denize açýldým sevmeye sevilmeye
Anladým sevmek gibisi yok
Yaðmura soyundum yavaþ yavaþ yaðar diye
Damlalarda yüzmek gibisi yok
 
Yokluðum varlýðým bir
Dünüm yok yarýným sýr
 
Nasýl inanaýrým sana
Bu yürek aðýr bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanýmda
Bu aþk fazla sana
 
Söz-Müzik: Þebnem Ferah

 
Yaðmurlar
 
Sokaklar sakin geceler karabasan
Ellerim titrer kim bu ben kim bu susan
Ne soran var ne bilen sebebim yok
Bana kýyan erkeðim sen gül vazgeçtim rüyalardan
 
Beni sevmezsen yaðmurlarý sev
Bulutlar aðlasýn sen gül güneþ doðsun yeniden
 
Gidiyorum gözüm yaþlý
Hatýran hap yüreðime
Sen sev yaðmurlarý
Yaðmurlar yaðsýn üzerime
 
Gidiyorum gözüm yaþlý
Ah yine yol yol üstüne
Sen sev yaðmurlarý
Yaðmurlar yaðsýn yüzüme
 
Söz: Þebnem Ferah - Sezen Aksu
Müzik: Þebnem Ferah


BIRAK KADININ OLAYIM

Bu þarký bir haykýrýþ bir öpücük sýcak bir kýþ
Bir demet gül bir dokunuþ
Bu þarký bir yalvarýþ bitmesin sürsün bu düþ
Sen de düþün sen de konuþ

Nereye gider bu aþk
Nereye dur gitme

Býrak kadýnýn olayým


DINLE

Hiç geçmiyor günler sensiz
Geceler yine kimsesiz
Ah sevdiðim nerdesin kimdesin
Sana sormaya varmýyor dilim dinle

Deli aþkýn sonu var mýdýr

Diye sormadan severim seni
Acý dinmeden gece bitmeden
Yola düþmeden bulurum seni

Bana yar mýdýr adý var mýdýr
Diye sormadan bilirim seni
Göze girmeden dile gelmeden
Yüze gülmeden severim seni

Sorsaydýn adý var mýdýr
Gerçekten bana yar mýdýr
Bilseydin sonu var mýdýr
Sessizce severim seni

[TOP]

[Turkish Lyrics]