Welcome

 

TURKISH LYRICS - Serdar Ortaç

[Turkish Lyrics]

[Yaz Yagmuru]

Serdar Ortaç
---------

Yaz Yaðmuru

Çok seneler geçti senden sonra
Ben hep yalancý aþklar yaþadým
Hiçbir zaman ölmeyen þarkýlar gibi
Ben hiç seni unutmadým
Þimdi hatýrlarým eski günleri
Belki döner gelirsin bir sabah
Aðlamaktan usanmadan
Hergün aðladým durmadan
Þimdi beni yalvartmadan gel
Yaz yaðmuru düþer durur yüreðime
Bir küçük aþk yeter benim hasretime
Sen de benim yaðmurum ol
Damla damla yað gönlüme

Söz-Müzik: Serdar Ortaç

 

[Turkish Lyrics]