Welcome

 

TURKISH LYRICS - Teoman

[Turkish Lyrics]

[Papatya]

Teoman
---------

PAPATYA

Bizi tanýyan herkes bilir senle ben eskiden beri

Hiç derdimiz olmadan büyümüþtük yanyana
Hani çok sevdiðin o filmi gördükten sonra
Kýsacýk kestirip saçlarýný içtin ilk sigaraný
 
Oh papatya
Yüzümün haline bak
Seninle kim kalacak
Iþýklar kapanýnca benden çok uzakta
 
Oh papatya
Son bir defa bana bak
Seninle kim kalacak
Iþýklar kapanýnca buradan çok uzakta
 
Zaman mý deðiþti yoksa ben mi
Geride kaldý o günler
Aklým belli karýþmýþ yüzümde gölgeler
Senin için saklayýp sana getirip anlattýðým herþey
Artýk çok boþ geliyor yalan tüm kelimeler
 
Oh papatya
 
Þimdi o günlere dönüp seni düþündüðüm anlarda
Hala üstümde kokun
Sesin kulaklarýmda
 
Oh papatya
 

[TOP]

[Turkish Lyrics]